Integritetspolicy

Senast uppdaterad 29-Juli-2023 Gäller från 29-Juli-2023Denna integritetspolicy beskriver policyn för Rikta Järfälla bilskador AB, Org.nr: 559391-8021, Skarprättarvägen 20, 167 77 Järfälla, Sverige, e-post: [email protected], telefon: 08 583 511 06, gällande insamling, användning och delning av din information när du använder vår webbplats. (”Tjänsten”). Genom att använda eller få tillgång till Tjänsten samtycker du till insamling, användning och delning av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen använd inte eller få tillgång till Tjänsten.Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publicerats på Tjänsten och din fortsatta användning av Tjänsten efter denna tidpunkt innebär att du accepterar den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.
 1. INFORMATION VI SAMLAR IN:

  Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:
  1. Namn
  2. E-post
  3. Mobil
  4. Adress
  5. Arbetsadress
 2. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION:

  Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:
  1. Marknadsföring / Reklam
  2. Insamling av kundfeedback
  3. Support
  4. Användare till användarkommentarer
  Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och då endast för det ändamål som du ger samtycke för, såvida vi inte är skyldiga att göra annat enligt lag.
 3. HUR VI DELAR DIN INFORMATION:

  Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att inhämta ditt samtycke, förutom i begränsade fall som beskrivs nedan:
  1. Annonsservice
  2. Marknadsföringsbyråer
  3. Analys
  Vi kräver att sådana tredje parter använder de personuppgifter som vi överför till dem endast för det ändamål för vilket de överfördes och inte behåller dem längre än vad som krävs för att uppfylla det angivna ändamålet. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för följande: (1) för att följa gällande lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på anspråk att din användning av Tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.
 4. BEVARANDE AV DIN INFORMATION:

  Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutat sina konton eller så länge vi behöver det för att uppfylla de ändamål för vilka det samlades in som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information längre tid, såsom arkivering / rapportering enligt gällande lag eller av andra legitima skäl som verkställighet av rättsliga rättigheter, bedrägeribekämpning etc. Återstående anonym information och aggregerad information, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.
 5. DINA RÄTTIGHETER:

  Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss dela (porta) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla eventuellt samtycke du gett oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på [email protected]. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.
 6. SÄKERHET:

  Vi har implementerat rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och röjande. Våra anställda har tilldelats olika nivåer av säkerhetsåtkomst och följer ett strikt säkerhetsprotokoll när de behandlar din personliga information.
 7. KONTAKT:

  För alla frågor eller kommentarer gällande denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på [email protected] eller 08 583 511 06.

För att skicka en förfrågan om din personliga information kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected]